Urbanistyka

  • Zakres wykonywanych prac:
  • strzalka miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • strzalka studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • strzalka projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • strzalka projekty zagospodarowania terenu,
  • strzalka inne opracowania strategiczne i studyjne.
ramka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą.

ramka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim.

ramka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wyszyńskiego, PCK i Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich.

ramka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Matejki w Gorzowie Wlkp.

ramka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą.

ramka

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno

design by 4 Aces Studio