Architektura

  • Zakres wykonywanych prac:
  • strzalka projekty domów jednorodzinnych,
  • strzalka projekty domów wielorodzinnych,
  • strzalka projekty obiektów użyteczności publicznej,
  • strzalka projekty zagospodarowania terenów usługowo - sportowych,
  • strzalka rewaloryzacja budynków zabytkowych.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ramka

Budynek Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp

ul. Dzieci Wrzesińskich 5, 66-400 Gorzów Wlkp., działka o nr ewid. 1901 - 2006 - zrealizowany

ramka

Kościół ewangelicki

ulica Walczaka - kolorystyka - 2007 - zrealizowany

ramka

Remont wieży na budynku straży pożarnej

Przy ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą, działka o numerze ewidencyjnym 298 - 2008 - projekt

ramka

Kostrzyńskie Centrum Kultury

Budowa amfiteatru i przebudowa sceny przy Kostrzyńskim Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół stawu na działce o numerze 390/7, obręb 4, w Kostrzynie nad Odrą - 2007 - zrealizowany

ramka

Biblioteka i remiza w Kołkach

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na funkcję biblioteki w miejscowości Kołki, gmina Choszczno ? 2014 ? zrealizowany.

OBIEKTY ZABYTKOWE

ramka

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku mieszkalno - usługowego na obiekt hotelowo - gastronomiczny w Słońsku na działce o numerze ewidencyjnym 741/4 - 2007 - projekt

ramka

Rewaloryzacja elewacji kamienic przy ulicy Mieszka I i Łokietka w Gorzowie Wlkp. - 2008 - zrealizowany

ramka

Rewitalizacja Śródmieścia Kożuchowa - 2009 - projekt

ramka

Przebudowa zabytkowego budynku Grodzkiego Domu Kultury, usytuowanego przy ulicy Wał Okrężny nr 36/37 w Gorzowie Wlkp. - 2010 - projekt


BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

ramka

REWITALIZACJA BUDYNKU POWOJSKOWEGO na cele infrastruktury mieszkaniowej /mieszkania socjalne/ w Kostrzynie nad Odrą - 2007 - realizowany


BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

ramka

Dom jednorodzinny

Czechów, gmina Santok - 2008 - zrealizowany


PROJEKTY INNE

ramka

Przebudowa budynku jednorodzinnego i budowa stajni oraz obiektu gospodarczego w Gliniku, gmina Deszczno


ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ramka

Koncepcja zagospodarowania terenów zespołów obiektów rekreacyjno - sportowych "Zawarcie" w Gorzowie Wlkp. - 2006

ramka

Koncepcja zagospodarowania terenów zabudowy wielorodzinnej w Międzyrzeczu - NAD OBRĄ - 2009

ramka

Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania terenów z przeznaczeniem na centrum logistyczne w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy ulicami Północną a Milenijną - 2009

ramka

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w sąsiedztwie amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - 2008


WNĘTRZA

ramka

Dom jednorodzinny w Czechowie - 2008 - zrealizowany


KONKURSY ARCHITEKTONICZNE

ramka

Konkurs na zagospodarowanie terenu oraz opracowanie koncepcji modernizacji budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - 2009

ramka

Konkurs na "DOM MAZURSKI" - 2010

design by 4 Aces Studio